คณะกรรมการตรวจสอบ

 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน