ร่วมพิธีเปิดงาน BSRU-SDGs Week to Act 4 SDG Campaign

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน : การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนากิจกรรมการยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย : BSRU-SDG Week to Act 4 SDG Campaign โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโครงการฯโดย อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ศริตปรีชา ไทยวงษ์ ผู้แทนสำนักงานราชบัณฑิตสภา กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยในการจัดงาน ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ โดยเฉพาะการขับเคลื่อน Research ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภา

โอกาสนี้ ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมรับธง SDGs เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขับร้องเพลงประสานเสียง BSRU-SDGs โดย นักศึกษา วงคอรัส วิทยาลัยการดนตรี และกิจกรรมการเสวนา

—————-

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : FB Fanpage “BSRU News” www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th

————–

ขอบคุณรูปภาพจาก : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

————–
#BSRURecentnews พิธีเปิดงาน BSRU-SDGs Week to Act 4 SDG Campaign #BSRUNews