แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2561