หนังสือแจ้งเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.395

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 7
  • File Size 956.93 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11/07/2023
  • Last Updated 11/07/2023

หนังสือแจ้งเวียน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว.395